VƏLİƏHDİN DƏSTƏSİ KRAL AİLƏSİNDƏKİ MÜXALİFLƏRİN "QANADINI KƏSİR"

NOON POST - Səudiyyə Ərəbistanında nə baş verir? Orta əsrlərə xas olan saray çevrilişi, yoxsa 21-ci əsrə xas olan geopolitik oyunların təzahürü?!

Mənbə: XPRESSA

FİKRİNİ BİLDİR