NİYƏ HƏLƏ DƏ NATO LAZIMDIR?

"LE FIGARO” qəzetində yazır ki, Berlin divarı dağıldıqdan sonra Mixail Qorbaçovdan “NATO-dan nə gözləyirsiniz” deyə soruşublar. Yenidənqurma proqramının banisi isə cavab verib ki, “onun olmamasını!” Əlbəttə, alyans heç yana yox olmayıb, amma indi onun qarşısında yeni problemlər durur. Bir neçə ekspert ilə təşkilatın fəaliyyətinin yekunlarını və perspektivlərini təhlil edib.

Mənbə:

FİKRİNİ BİLDİR