İRAN MOLLALARI ÜÇÜN SEÇİM ANIDIR

"LE FIGARO" qəzetinin icmalçısı Reno Jirar yazır ki, İran rejimi mərhum sovet kommunizminin aqibətini yaşamaq istəmirsə, onda tez bir zamanda vətəndaş cəmiyyətinin tələblərinə uyğunlaşmalıdır.

Mənbə: XPRESSA

FİKRİNİ BİLDİR