AVROPA MƏTBUATI AMERİKA SEÇKİLƏRİ BARƏDƏ

XPRESSA - Avropa mətbuatı Amerikada keçirilən aralıq seçkiləri necə dəyərləndirib. 

Mənbə: XPRESSA

FİKRİNİ BİLDİR